ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıYayın İlkeleri

  • Kebikeç’te yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce basılı ya da elektronik olarak hiçbir ortamda yayınlanmamış olması şarttır. Makalesini gönderen yazar, bu şartı taahhüt etmiş sayılır.
  • Yazarların kayıt ve makale gönderim aşamalarında paylaştıkları her türlü bilgi - hakemlik süreçleri dışında - derginin yayın amaçları için özel olarak kullanılacak, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
  • Türkçe dışındaki dillerde yayınlanmış makalelerin çevirileri yayın kurulu kararıyla yayınlanabilir.
  • Kebikeç’te yayınlanmak üzere gönderilen makale aynı anda başka bir dergiye gönderilemez.
  • Gönderilen makale, yayın kurulu tarafından, konunun uzmanı olan hakeme gönderilir. Hakeme yazar adı, yazara ise hakem adı açıklanmaz. Makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusundaki son karar, hakem raporu doğrultusunda yayın kurulu tarafından verilir.
  • Kebikeç’te yayınlanan makalelerin hukuki sorumluluğu yazarına, basılı veya elektronik ortamda yayın hakkı ise Kebikeç’e aittir. Yayınlanmak üzere makalesini gönderen yazar, bu şartı kabul etmiş sayılır.
  • Kebikeç’te yayınlanan bir makaleden, kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.
  • Makale üstünde istenilen değişikliklerin yapılması ve yeniden yazılı hale getirilmesi yazarın sorumluluğundadır.
  • Kebikeç’te yayınlanan makalelerin yazarlarına derginin sözkonusu sayısının bir nüshası ile ayrıbasıları gönderilir.