ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2017 Yıl: 21 Sayı: 44

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Beşeri Coğrafya

Hazırlayan: Sahibi: Mehtap Yüksel, Sorumlu Y.İ.M.: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2017
Sayfa Sayısı: 528 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Etem Coşkun'un ardından

M. Bülent VARLIK: Selim İlkin Hoca Üzerine Kırık-Dökük Birkaç Not

Tansu AÇIK: Türkolog Semih Tezcan

Kudret EMİROĞLU: Kader ve Umut: 1917 Bolşevik Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Dünya Devrimlerini Yeniden Düşünmek

Taylan ESİN: “El-Gasıb Habibullah”: Savaş, Şeker ve Millî İktisat (1914-18)

Evren DAYAR: Antalya’da Eşraf, Siyaset ve II. Meşrutiyet (1908-1912)

Esra YAKUT: Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri

Kadir DEDE: Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Tarihî Romanlar: Savaşçı, Medeni ve Millî Kahraman

Cem Hakan BAŞARAN: Osmanlı Son Döneminde İlginç Bir Tıbbi Süreli Yayın: Âfiyet Gazetesi (Afiéte La Santé) ve Dizini

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK: Osmanlı Tefrika Çalışmalarında Göz Ardı Edilen Bir Kaynak: Karamanlıca Anatoli Gazetesi

Dosya: Beşeri Coğrafya

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

Özge ÖZBEK AKIMAN: Coğrafya, Kültür ve Şiir: Coğrafyacı Carl O. Sauer ve Şair Charles Olson Üzerine Bir Sunu ve Çeviriler

Jak Den EXTER: İdari Taksimat ve Tuzakları Üzerinde Bir Avuç Düşüntü...

Besim Can ZIRH: Dünden Bugüne Sıla İle Gurbet Arasında Alevi Coğrafyası Üzerine

Yağmur DÖNMEZ: Unutmaya Meyilliyken… Bir Hatırlatıcı Olarak Dil

Suavi AYDIN: Konar-Göçerlik ve Aşiret Coğrafyası Bakımından Doğu Karadeniz ve Kafkasya’ya Dair Bir Sorgulama: “Orada Aşiret Neden Yok”?

Seren ÜSTÜNDAĞ: Dersim Külliyatında Ayrıksı İki Roman: Remzi Aydın’ın Sahipsiz Çığlıklar ve Toprak Dile Geldi Romanlarında Halk Tahayyülleri

İlker YİĞİT ve Osman GÜMÜŞÇÜ: Kayıp Köylere Mekansal Bakış: XVI-XX. Yüzyıl Konya Çevresi Örneği

Merve ALTUNDAL ÖNCÜ: Yıkımların Gölgesindeki Ankara’da Kamusal Mekanların Varoluş Mücadelesi

Elif E. AKŞİT: Ev: Feminist Coğrafya, Orta Doğu ve Namüsait Kesişimler

Yücel ÇAĞLAR: Kimlikleri Dönüşen Kentler…

Jelle VERHEIJ: Doğu Anadolu’da Batılı Seyyahlar, 1800-1914 Açıklamalı Bibliyografya Denemesi

Barış ÖZÜDOĞRU: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri Anadolu Florası Çalışmalarının Öncülerinden Kurt Krause’nin Nadir Bir Bibliyografyası

Kurt KRAUSE: Die botanische literatur über die Türkei

Hilal Eda ARPACI - Batu COŞKUN - Saniye Ezgi ERCAN - Deniz ATALAR - İlke YILMAZ: Türk Askeri Havacılık Tarihinde Muhsin Alpagot

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yeryüzü (İstanbul/1951-1952)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi 3

Orijinal karton kapağında.