ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl: 20 Sayı: 39

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Uygur Kocabaşoğlu'na Armağan

Hazırlayan: Sahibi: Mehtap Yüksel, Sorumlu Y.İ.M.: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2015
Sayfa Sayısı: 568 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İÇİNDEKİLER:

Onur KINLI: Sunuş

   Uygur Kocabaşoğlu’na Armağan

Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu Bibliyografyası

Uygur Kocabaşoğlu Seçkisi

Kudret EMİROĞLU ve Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu ile…

   Uygur Kocabaşoğlu Hakkında

Ahmet YÜKSEL: Uygur Hoca’nın Önünden

Ekin KALENDER KOCABAŞOĞLU: Akademide Tarih Eğitimi ve Akademisyen Duruşu

Kerem ÜNÜVAR: Bir Literatürü Çeviren Hoca: Uygur Kocabaşoğlu

   Eğitim, bilgi üretimi, iktidar ve siyaset üzerine

Cemal ÖZGÜVEN: Talas Amerikan Koleji: Uygur Kocabaşoğlu’nun Deyimiyle Bir Tür Arz-ı Mev’ud

Sinan BAYRAKTAROĞLU: Cumhuriyet’in 100. Yılına 8 Kala Üniversitelerde Yabancı Dilde ve Türkçe Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Hasan Devrim KINLI: Kendinden Menkul Bilimsellik: Türkiye’de ‘Fennî’ Müzik Yazarlığı

İlhan TEKELİ: Türkiye’de Demokrasi Pratiğinin Araçsal ve Ötekileştirici Nitelikleri Nasıl Aşılabilir?

Necati DEDEOĞLU: Baz İstasyonları Sağlığa Zarar Verebilir Mi?

İsenbike TOGAN: İç Asya Tarihine Yaklaşımlar

Suavi AYDIN: “Caber Kalesi Cengi” ya da İktidarın Coğrafyaya Müdahalesi: Semboller Coğrafyasının Üretimi ve Yenidenüretimi Üzerine

   Maskeleri Tanımak…

Onur KINLI: Sam Amca’nın Diyâr-ı Gurbet Memurları: 19.yy.’daki Amerikan Konsolosluk Hizmetlerine Genel Bakış

Zafer PARLAK: Kendi Anılarında Türkiye’de Bulunan Amerikan Barış Gönüllülerinin Yaşadıkları Değişim Süreci

Gökser GÖKÇAY: İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından Türkiye’de Amerikan Yardımları

Kate FLEET: Geç Osmanlı Erken Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yabancılara Verilen Ekonomik İmtiyazlar

Kudret EMİROĞLU: Osmanlı’da İş Dünyası, Siyaset, Suikast: Meymon’un Uluslararası Fırıldakları

   Basın, Matbuat, Dergicilik…

Hamdi ÖZDİŞ: Osmanlı Mizah Basınının İntihalle İmtihanı: Punch or The London Charivari’den “Adaptasyonlar”

M. Bülent VARLIK: Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri (1919-1970)

Aysun AKAN: 1946-1949 Dönemi Basınına Toplu Bakış

Elif E. AKŞİT: Feminist Dergicilik ve Kamusallığın Sınırları

İrem ÖZGÖREN KINLI: Mektuplarla Yeni Tarih Yazımının Doğuşu: Annales Okulu’nun Kuruluş Sosyolojisi

   Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Söz: Fikir, Sanat ve Tenkit Dergisi

   Evrâk-ı Metrûke:

Oktay ÖZEL: Fotoğraflı Bir ‘Yemen Türküsü’: Yüzbaşı Mehmet Arif Bey’in Hicranlı Hayatından Bir Kesit

Orijinal karton kapağında.