ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2013 Yıl: 18 Sayı: 35

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Şaki, Celali, Asi - III

Hazırlayan: Sahibi: Mehtap Yüksel, Sorumlu Y.İ.M.: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2013
Sayfa Sayısı: 256 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İçindekiler:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

DOSYA: Şâkî, Celâlî, Âsî - III


Fuat DÜNDAR:  Şiddet, Milliyetçilik ve Hak İhlali/Cürüm İstatistikleri: Osmanlı Örneği

Selim ASLANTAŞ: Sırbistan’da Mileta’nın İhtilali (1835)

 İbrahim KÖREMEZLİ:
Tuna’da Savaş Osmanlı Ordusu ve Yerel Halk (1853-1856)

 İbrahim KÖREMEZLİ: James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839-1878

 Suavi AYDIN ve Murat YAĞCI: Sarıkeçililerin “Eşkıyalığı” ve Konya Delibaş İsyanı Üzerine Değinmeler

Teoman ERGÜL: Ege’de İşgal Bölgesinin Ortasında Düşmana Direnen “Akıncılar”

Hamdi ÖZDİŞ: Micanoğlu’na Zeyldir

Harun YENİ: Hangi Yörük? 16. Yüzyıl Batı Trakya’sında Yörüklüğün Halleri Üzerine Bazı Notlar

Candan BADEM: Kars Vilayetine Ermeni Göçü (1878-1914)

Kemal YAKUT: II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu

Abdullah BAY: Çocuklar, Hayırseverlik ve Hukuk: Hayırsever Osmanlılar ve Oğullukları,

M. Bülent VARLIK: Eski Sol Üzerine Yeni Notlar: Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası Üyesi Behram Lütfi’nin Çorum Yılları

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ: Kitap / Eleştiri: Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira

Ahmet DEMİRTAŞ: Yok Edilen Tiyatro Yeni Sahne

Orijinal karton kapağında.