ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2012 Yıl: 17 Sayı: 33

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Şaki, Celali, Asi - I

Hazırlayan: Sahibi: Mehtap Yüksel, Sorumlu Y.İ.M.: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2012
Sayfa Sayısı: 422 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

DOSYA: ŞAKİ, CELALİ, ASİ - I

Kudret Emiroğlu: Çok hayr ü şer işledik: Eşkıyalığa Giriş

Esra Yakut: Osmanlı Hukuku’nda Bir Suç Olarak Eşkıyalık ve Cezalandırılması

Güneş Işıksel: 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Safevi Sınırında Eşkıyalar: Bir Çözümleme Denemesi

Onur Usta: Celaliliğin Türkmen Cephesi: 17. Yüzyıl Anadolu Kırsalında Türkmen Voyvodası ve Türkmenler

Erdem Sönmez: Celaliler ve Üç Evliya Çelebi

R. Aslıhan Aksoy Sheridan: Celaliler / Eşkıyalar: Gayesiz Asiler miyiz ki Hepimiz Biz?

Tülün Değirmenci: Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulu‘i’nin Paşaname’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri

Şerif Korkmaz: Asi ve Eşkıya: Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa 1825-1834

Emrah Safa Gürkan: Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi

Ayşe Devrim Atauz: Haçlı Korsanlar: Saint Jean Şövalyeleri ve Akdeniz’de Haydutluk

Kahraman Şakul: Adriyatik’de Yakobinler: Mehmed Şakir Efendi’nin “takrir-gune” Tahriri

John S. Koliopoulos: Osmanlı İmparatorluğu’nun Yunan Topraklarında Eşkıyalık ve Ayaklanmalar 1853 - 1908

Paul Sant Caassia: Kıbrıs ve Diğer Akdeniz Toplumlarında Eşkıyalık, Efsane, Terör

M. Bülent Varlık: İngiliz Subay Fred Burnaby’nin Anadolu Mutfağı Üzerine Gözlemleri

Gözlerinden Öperim:

Ömer Türkoğlu: Türk ve Türkçü Bir Muallimin İhbar Mektubu (1925)

Oktay Özel: Eğer ki kabil ise bizleri kat’iyyen merak itmeyin!

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Aytül Tamer: Türkiye Komünist Gençler Birliği’nden Simalar

Gül Karagöz-Kızılca: “Bu mülke gazeteler fena hizmet etmedi”: Malî Kriz Günlerinde İbret Gözünden Babıâli, Osmanlı Halkı ve Avrupa Emperyalizmi

Alparslan Yasa: Türkçeye Robinson Tercümeleri

Orijinal karton kapağında.

(Elimizdeki kalan son bir adet olup, kapağı xerox ile tamamlanmıştır.)