ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2007 Yıl: 12 Sayı: 23

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Tarım Tarihi

Hazırlayan: Sahibi: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2007
Sayfa Sayısı: 457 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Yayın Kurulu; Hrant Dink İçin

Oliver Abel / Çeviren: Haldun Bayrı; Tarih, Hafıza, Siyaset

Tansu Açık; Anadolu'da Eskiçağdan Kalma Yeradları

YAYIN TARİHİ

Kaan Dilek; İran Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Elyazma Türkçe Sözlüklerin Tanıtımı

Kahraman Bostancı; Süreli Yayınlar Tarihimizde Unutulan Mahalli Bir Dergi: Yeni Edremit

DOSYA: TARIM TARİHİ

Suavi Aydın; Türkiye'de Tarımın Tarihsel Temelleri: Bir Giriş Denemesi

Özlem Sert; Kelemen Mikes'in Mektuplarına Göre 1716 - 1758 Yılları Mevsim Takvimi

Kayhan Orbay; Osmanlı Topraklarında Küçük Buzul Çağı'nın Etkilerine Dair Bazı Notlar
Alp Yücel Kaya; Ion Ionescu de la Brad: XIX. Yüzyıl

Ortasında Osmanlı Tarım Ekonımisi ve Politik Ekonomi

Mehmet Öz; XV-XVI. Yüzyıllar Anadolu'sunda Tarım ve Tarım Ürünleri

Özer Ergenç; XVIII. Yüzyılda Osmanlı Anadolu'sunda Tarım Üretiminde Yeni Boyutlar: Muzara'a ve Muraba'a Sözleşmeleri

E. Atilla Aytekin; XIX. Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk

Mehmet Demiryürek; İngiliz idaresi Döneminde Kıbrıs'ta Filoksera (Asmabiti)ile Mücadele (1878 - 1895)

Meral Demiryürek; Kıbrıs'ta İngiliz Döneminde Yayınlanan Ziraat Dergileri (1904 - 1955)

Emine Alçıtepe - Galip Alçıtepe; Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yüzyılından Harf Devrimine Geçiş Sürecinde Botanik Kitapları

İlhan Tekeli - Selim İlkin; Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun Çıkarılması

Perihan Saygın; Türkiye'de Tarım Politkaları: Buğday Üzerinden Bir Değerlendirme

Abdulkerim Sönmez; Türkiye Tarımında Yapısal Değişme Örüntüleri, Terör ve Yerinden Oluşmuş Nüfusun Yeniden Kırsal Alana Dönüş Koşulları

KAYNAKÇA

Mustafa Birol Ülker;
Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi'nin [Comité International des Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)] Faaliyetleri ve Yayınları

BELGELERİN DİLİNDEN

Alexandros Lamprou;
"CHP Genel Sekreterliği Yüksek Makamına" 30'lu ve 40'lı Yıllarda Halkevleri'yle İlgili CHP'ye Gönderilen Şikayet ve Dilek Mektupları

Özgür Gökmen; Vesikalı Yakın Dönem Tarihimiz: Başbakan'a Bir Mektup: Demokrat Parti ve Sol

Georgi Chochiev / Çeviren: Ekin Uşşaklı; XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuzey Kafkas Göçmenlerinin Toplumsal Uyarlanmasına Dair Bazı Görüşler (Göçmenlerin Otoriteye Başvuruları)

Konstantinos Svolopoulos; Türk - Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç Yazısının Eksik Dipnotları

Orijinal karton kapağında.