ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2002 Yıl: 7 Sayı: 14

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Hazırlayan: Sahibi: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2002
Sayfa Sayısı: 186 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Gül Karagöz-Kızılca: 1942 Yılında Mihver ve Müttefik Devletlerce Düzenlenen Türk Basın Gezileri

Aslı Yazıcı Yakın: Yalan Yaratan Makine ya da Makine Yaratan Yalancı

Murat Koraltürk: Osmanlı Bankası'nın Sağlık ve Sosyal Yardımları

Ahmet Özcan: Ankara Sahaflarına Dair Bir Şerh

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler

M. Bülent Varlık: Ülker, Niksar Halkevi Kültür Dergisi

Eftal Ş. Batmaz: Rusya Devlet Arşivlerinden -I-, Rusya Devleti Askeri-Tarih Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili Bilgiler

Eftal Ş. Batmaz - Bülent Varlık: Sol'un Tarihinden Türkiye Komünist Fırkası/1925

Suavi Aydın: Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler

Nuri Adıyeke: Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak

Hakan Kaynar: Kilise, Şehre ve Mecaza Dair...

Kudret Emiroğlu: Vilayet Salnamelerine Göre Trabzon'da Bürokrasi ve Eşraf

Ömer Türkoğlu: 1902 Çankırı Depremi, Mustafa Balaban; Osmanlı Döneminde Harput'un Görsel Tarihi Üzerine Bir Deneme 

Orijinal karton kapağında.