ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2001 Yıl: 6 Sayı: 12

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp

Hazırlayan: Sahibi: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 2001
Sayfa Sayısı: 336 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İÇİNDEKİLER:

Kudret Emiroğlu; Sunuş,

Faruk Öztürk; Baha Tevfik'in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu,

Francis McCullagh (Haz. ve Çev.: Uygur Kocabaşoğlu); İngiliz Gözüyle Türkler IV - İstanbul'daki Nisan Ayaklanması 

Mehmet Yavuz Erler; Osmanlı Devleti'nin Uluslararası Sivil Havayolu Taşımacılığına Girişi,

Mehmet Sarıoğlu; Ankara'da Uçak Kazası,

Dosya: FOLKLORİK TIP

Nesrin Çobanoğlu / Murat Çobanoğlu; Evrimsel Yaklaşımla Hekim-Hasta İlişkisi,

Gülnaz Savran - Fulya Tüşümel; Misis ve Çevresindeki Asklepios Kültürü Üzerine Etno-Arkeolojik Bir Araştırma,

Eyüp Sarıtaş; Tang Hanedanı (618 - 907) Devrinde Çin'de Tıp Alanında Faaliyetlere Genel Bir Bakış,

Metin Turan - Kafiye Yinanç Yararbaş; Ömrünü Halk Hekimliğine Adamış Aydın Bir Tıbbiyeli Portresi: Dr. Hafız Cemal,

Muharrem Bayar; Arşiv Vesikalarına Göre Ünlü Halk Hekimi Karaca Ahmet Sultan ve Halk Tebabeti,

Erman Artun; Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü,

İsmail Hızal; Afyonkarahisar'da Halk Hekimliği,

Ayşegül Demirhan Erdemir - Ömür Eliçioğlu; Karabiberin Geleneksel Halk Tedavisinde Yeri ve Bazı Sonuçları,

Rıfat N. Bali - Şeref Etker; İstanbul Musevi Etıbâ Cemiyeti Nizamnamesi: Osmanlı Tıp Dernekleri Tarihçesine Bir Katkı,

Erdem Aydın; Türkiye'de Genel Sağlık Sigortasının Girişimleri Tarihi,

Şahab Erkoç; Liz Behmoras'ın Mazhar Osman, Kapalı Kutudaki Fırtına Adlı Kitabı Üzerine Notlar,

Doğan Kaya; İbn-i Sina Hikayesinin Yeni Bir Yazma Nüshası,

Zeki Tez; İbni Butlan'ın Takvim Es-Sıhha Adlı Eseri ve Resimlenmiş Latince Çevirileri Üzerine,

Mustafa Gökçeoğlu; Derkenar Dermanları,

Zeki Tez; Heidelberg Alman Eczacılık Müzesindeki Eserler Üzerine,

Ali Abbas Çınar; Türk Halk Hekimliği ve Veterinerliği Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Denemesi,

Şeref Etker; Türk Hekimleri Biyografisi Veli Behçet Kurtoğlu Notları,

Kaan Durukan; Boğaz'ın İki Yasası: Avrupa ile İslamcılık Arasında Türkiye,

Uygur Kocabaşoğlu; Konferans: Edebiyatın Forumu Olarak Ortadoğu Basını,

A. Galip Alçıtepe; Dranaz Sinop Halkevi Dergisi Bibliyografyası.

Orijinal karton kapağında.