ISSN 1300-2864

Site içi arama

Son SayıKEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1995, Yıl: 1 Sayı: 1

Dergimizi ücretsiz olarak PDF biçiminde görüntüleyebilirsiniz.

Dergi:

Dosya: Üretim Tarzı Araştırmaları

Hazırlayan: Sahibi: Ahmet Yüksel, Yayın Yönetmeni: Kudret Emiroğlu
Yayıncı: Kebikeç Yayınları
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 1995
Sayfa Sayısı: 200+32 s.
Ebat: 16x24
Açıklama:

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş,

Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç,

Sami N. Özerdim: Yayın Tarihi: İlk Sayı Gazete ve Mecmualar,

Mahmut H. Şakiroğlu: Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında,

Yahya Erdem: Doğubilimci Langles'nin Notlarında Türkiye Matbaacılığı İlgili Bilgiler,

Ali Birinci: Kitapçılık Tarihimizde Bir İsim: Kaspar Efendi,

M. Bülent Varlık: ABD'nde İlk Türkçe Süreli Yayın: Musavver Şikago Sergisi( 1893 ),

Mehmet Ölmez: Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri,

Ardından:

İsmail Arar'ın Yayınlanmamış Bir Çalışması:

İsmail Arar: Türk Parlemento Tarihinin Başlangıç Dönemine İlişkin Bir Kaynakça Denemesi,

Mehmet Seyitdanlıoğlu: Türk Parlemento Tarihi Bibliyografyasına Bir Ek,

Sami N. Özerdim: Ömer Asım Aksoy Bibliyografyası: Giriş, Metin Berge: Bibiyografya,

Aydın Sami Güneyçal: Halil Erdoğan Cengiz,    Halil

Erdoğan Cengiz: Kimler Neleri Bilmez,     

Halil Erdoğan Cengiz: Hilmi Yavuz'un Heybesinden Akan Küller,

Kitap / Eleştiri:

Ahmet Yüksel: Necip Asım'ın Yazık Edilen 'Kitab'ı,

Ali Birinci: Hassas Bir Mevzuda Hassasiyetten Uzak Bir Kitap: Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Basın Sansürü,

Kudret Emiroğlu: Türkiye'de Tarihsel Adlar,

Dosya: Üretim Tarzı Tartışmaları

 Sencer Divitçioğlu: Karşılaştırmalı Devlet Modelleri: 10. yy. İngiliz Fransız Feodal ve Türk Selçuklu Devletleri,

 Mehmet Ali Kılıçbay: 'Neutrum' ya da 'Başka Bir Tarih',

Metin Berge - Suavi Aydın: Feodalite'ye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans,

Metin Berge: Kemal Tahir'in AÜT-Feodal Üretim Tarzı Üzerine Okumaları,

Süha Ünsal: Kıvılcımlı'nın Tarih Tezi,

Suavi Aydın: Bir Kitap: T. J. Byres, H. Mukhia (eds.), Feudalism and Non-European Societies,

 Halil Berktay: Sosyal Bilimlerde Bir Neslin Kendini Arayışı: Üretim Tarzı ve Az Gelişmişlik, Tartışmalarından Geriye Kalan: Bibliyografya, (Vadedilmiş makale olup yayınlanmamıştır.)

Ankara Yazıları:

Mehmet Sarıoğlu:  Bir Vefa Borcu: Taşhan,

Evrak-ı Metruke:

 Ethem Coşkun-Ömer Türkoğlu: İngiliz Muhibleri Cemiyeti'ne Ait İki Kimlik,

Ayrıca ek olarak:

M. Bülent Varlık, " Hep Bu Topraktan ", İnceleme - Bibliyografya.

Orijinal karton kapağında.